GEOLOGIA I MINERALOGIA

Duża polana w leju źródliskowym Maliny częściowo pozbawiona widoku słońca od listopada do początków marca. Historyczne miejsce po osadzie istniejącej od czasów wojny 30-letniej po 1945 r. W podłożu górnej części Budnik występują łupki łyszczykowe, ku północy zastępowane przez skały leptytowe (skaleniowo-kwarcowe) i granitognejsy kowarskie. Znikomo w cementującym brekcję tektonicznym kalcycie występują cienkie żyłki jasnofioletowego fluorytu i chalkopiryt. W skałach otaczających (gnejsy, łupki amfibolitowi-biotytowe, lamprofiry) znajdowane były arsenopiryt, piryt, pirotyn, chalkopiryt oraz markasyt. Powyżej Budnik zlokalizowane są wystąpienia kwarcytów, w których obecne są krótkie słupki czarnych turmalinów, prawdopodobnie z szeregu schörl-drawit.

Minerały: Fluoryt, Turmalin, Chalkopiryt

Scroll to Top